Επιστροφή σε Βιβλιοπωλείο κινηματικών εκδόσεων

Σχετικά με το βιβλιοπωλείο κινηματικών εκδόσεων

Το βιβλιοπωλείο είναι μια από τις υποδομές που στεγάζονται στο Άτακτον. Σκοπός του είναι η κοινώνηση και διάχυση της επαναστατικής θεωρίας και πρακτικής, μέσω εντύπων και βιβλίων από αυτο-οργανωμένα κινηματικά εκδοτικά εγχειρήματα.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο των βιβλίων που διακινούμε, επιδιώκουμε να αντανακλά των πλουραλισμό των απόψεων που υπάρχουν εντός του ριζοσπαστικού κινήματος. Θεωρούμε πως με αυτό τον τρόπο συντελούμε, στο μέτρο του εφικτού, στην προώθηση της απαραίτητης για μας πολυμορφίας στο λόγο και τη δράση, προωθώντας όχι προκατασκευασμένα καλούπια πολιτικού αγώνα, αλλά την κριτική σχέση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των κοινωνικών αγώνων.

Η επιλογή να διακινούμε έντυπα αποκλειστικά κινηματικών εκδόσεων πηγάζει από το γεγονός ότι τα έσοδα από αυτά δεν έχουν σκοπό το κέρδος, αλλά διατίθενται για κινηματικούς σκοπούς, όπως η κάλυψη αναγκών φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών, η ενίσχυση κινηματικών δομών ή και η συνέχιση των ίδιων των εκδοτικών εγχειρημάτων.

Το βιβλιοπωλείο μας λοιπόν, έχει ως βάση το Άτακτον και μπορείτε να το βρείτε  κάθε Παρασκευή μετά τις 20:00, όταν το στέκι είναι ανοιχτό, καθώς και σε δημόσιες εκδηλώσεις του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού χώρου στην πόλη της Πάτρας.

‘‘…οι θεωρητικοί που δε ζούν μια εξεγερτική ζωή δεν λένε τίποτα που να αξίζει να λεχθεί και οι ακτιβιστές που αρνούνται να σκεφτούν κριτικά δεν πράττουν τίποοτα που να αξίζει να γίνει. Ριζοσπαστική θεωρία είναι η σκέψη που ολοκληρώνεται μέσα σε μια εξεγερτική ζωή και μαθαίνει να εκφράζεται με ακρίβεια αλλά και ρευστότητα.

Όταν αναπτυχθεί κόβει σαν καλοακονισμένο μαχαίρι…’’

css.php